Anna Zalewska – Sprawdź, jak pracuję dla Polski i dla Ciebie!

Anna Zalewska, według raportu Eulytix uznana za najaktywniejszą polską europosłankę, znalazła się na wysokiej 38. pozycji najbardziej aktywnych eurodeputowanych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ranking aktywności polskich europosłów – Eulytix

Podczas swojej kadencji wprowadziła ponad 2500 poprawek do dokumentów, złożyła 106 projektów rezolucji oraz ponad 100 razy brała udział w debatach parlamentarnych.

Europoseł Zalewska w Parlamencie Europejskim pracuje w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Jest także członkiem Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

W Parlamencie Europejskim Anna Zalewska rozpoczęła debatę nt. zawetowania pakietu „Fit for 55”, który w obecnej formie stanowi poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Do tej pory Europoseł Zalewska wprowadziła do projektu aż 300 poprawek.

Od pierwszych tygodni pracy w Brukseli, Anna Zalewska z mównicy Parlamentu Europejskiego oraz
w wielu interpelacjach do Komisji Europejskiej ostrzegała, jak wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego Europejczyków jest unijny system handlu emisjami EU ETS.

Anna Zalewska na forum Parlamentu Europejskiego.

Europoseł Zalewska pozostawała w stałym kontakcie z rządem Mateusza Morawieckiego w sprawach dot. polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dzięki jej pracy i determinacji udało się osiągnąć polskie, ponadpartyjne porozumienie w kwestii rozporządzenia dot. redukcji emisji metanu. Rozporządzenie metanowe w prezentowanym kształcie było potężnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i polskiego górnictwa. Liczne negocjacje i spotkania z politykami polskiej lewicy (Marek Balt i Łukasz Kohut), PSL i PO (Jerzy Buzek) doprowadziły do korzystnego dla polski kompromisu, ratującego polskie górnictwo.

Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. dyrektywy UE ws. zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), której Anna Zalewska jest sprawozdawcą.

Ponadto, 23 czerwca 2020 Anna Zalewska rozpoczęła w Bogatyni walkę w obronie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Od momentu wpłynięci skargi Czech do Komisji Europejskiej europosłanka
z determinacją angażowała się w obronę kopalni. Jako pierwsza zwróciła uwagę Parlamentu Europejskiego na istotę problemu, reprezentując tym samym głos obywateli. Cały kompleks Turów jest niezwykle istotny dla lokalnej społeczności, który zapewnia utrzymanie dla 60-80 tysięcy osób wraz
z rodzinami. Zalewska od lat alarmuje, że zamknięcie kopalni byłoby katastrofą gospodarczą dla całego regionu i likwidacją największego pracodawcy w województwie dolnośląskim. W siedzibie Komisji Europejskiej Anna Zalewska przekazała 30 000 podpisów pod petycją z sprzeciwem wobec prób zamknięcia kopalni Turów. Podczas posiedzeń w Parlamencie Europejskim wielokrotnie broniła prawdy nt. Turowa, podkreślając, że kopalnia posiada legalną koncesję do 2044 roku.

Konferencja Europoseł Anny Zalewskiej z pracownikami kopalni i elektrowni Turów 24 maja 2021.

Protest w Luksemburgu w obronie Turowa 22 października 2021.

Europoseł Anna Zalewska jest aktywna na terenie dwóch województw, obejmujących jej okręg wyborczy – na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Od 2019 roku Europoseł Zalewska rozpoczęła objazd okręgu wyborczego i spotkania z mieszkańcami. Każdy weekend spędza w regionie, spotykając się
z mieszkańcami Dolnego Śląska i Opolszczyzny, wsłuchując się w ich głosy i potrzeby, które następnie przedstawia na forum Parlamentu Europejskiego. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Europoseł Anna Zalewska jest inicjatorką wielu spotkań m.in. z Kacprem Płażyńskim we Wrocławiu, patriotycznego śpiewania oraz z mieszkańcami swojego okręgu wyborczego.

Biura

Na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny aktywnie działają biura poselskie Anny Zalewskiej, które zlokalizowane są we Wrocławiu (wspólnie z posłem Jackiem Światem), Nysie, Międzylesiu oraz Jaworze (wspólnie z Marszałek Elżbietą Witek).

„Sfinansowano ze środków Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów”