Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał projekty, w których ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje i pomoc w podjęciu pracy na Dolnym Śląsku!

Ta dodatkowa pomoc wynika z podjęcia (w kwietniu tego roku) decyzji Zarządu Województwa o realizacji – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) – konkursu na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie tych projektu pierwotnie wynosiła prawie 17 mln zł  ale zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu, kolejnych, dodatkowych środków – w wyniku czego łączna wartość wybranych projektów to aż 44 790 633,56 zł (w tym ponad 38 mln zł z UE).

Aktualnie podpisujemy umowy z wybranymi projektodawcami a pierwsze projekty już wystartowały.
Wybrane w konkursie projekty znajdziesz na naszej stronie poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dwup.pl  link https://bit.ly/3GIRZLR 

Uchodźcy z Ukrainy, którzy wezmą udział w tych projektach m.in.:

  • zostaną zdiagnozowani pod kątem potrzeby uzyskania odpowiednich, do podjęcia pracy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz objęci pośrednictwem i poradnictwem zawodowym

  • będą mieli możliwość nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje przez udział w sfinansowanych w projekcie szkoleniach i kursach oraz będą uczestniczyć w zajęciach aktywizujących, warsztatach i indywidualnych konsultacjach z zakresu umiejętności poszukiwania i zdobycia pracy 

  • zdobędą doświadczenie zawodowe wymagane poprzez udział w płatnych stażach (80% wartości minimalnego wynagrodzenia) realizowanych u pracodawców i wsparcie z zatrudnieniu poprzez przygotowane dla pracodawców zachęty do zatrudnienia w formie subsydiowania wynagrodzeń (do ca. 1700 zł/miesięcznie) i refundację kosztów wyposażenia, stworzonych dla nich, stanowisk pracy (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia).
    W projektach będzie można również przyznać pracodawcy granty ( do 600% minimalnego wynagrodzenia) na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – dla uczestników projektu.  

Dzięki formom wsparcia przewidzianym w wybranych do realizacji projektach obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc m.in. w określeniu ścieżki zawodowej, podwyższeniu bądź zdobyciu nowych umiejętności, czy też wymaganego doświadczenia zawodowego. Jesteśmy przekonani, że zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego ułatwi obywatelom Ukrainy zdobyć pracę na Dolnym Śląsku. 

Osoby zainteresowane udziałem w tych projektach zachęcamy do kontaktu z:

Punktem Informacyjnym ds. Funduszy Europejskich w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Czynne pn.-pt. w godz. 7.30-15.30
tel. 71 397 41 10/11, infolinia: 0-800-300-376
e-mail: promocja@dwup.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 

52-326 Wrocław

tel. 71 / 39 74 152, 268, 269, 314, 315, 316

e-mail: wroclaw.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.00

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu 

Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

tel. 74 / 88 66 539, 537, 548, 522, 526

e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

Plac Wolności 4 budynek C

59-220 Legnica

tel. 76 850 34 06, 76 850 34 07, 76 850 34 08, 76 850 34 09, 76 850 34 10.

e-mail: legnica.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze

1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel. 75/ 75 45 183, 181, 180, 170, 173

e-mail: jeleniagora.ciz@dwup.pl

Czynne pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

 *Artykuł finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.